donderdag 13 december 2018

Over advocatenkantoor SchrikAdvocatenkantoor Schrik is opgericht in januari 1983. Het kantoor is gevestigd te Putten aan de Calcariaweg 45. Wij staan een persoonlijke benadering voor en verlenen u juridische bijstand, zowel in als buiten rechte. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van contracten en advisering op juridisch gebied.
Minimaliseren
Tarieven/PRO DEO zaken (gesubsidieerde rechtsbijstand)
Advocatenkantoor Schrik hanteert een basisuurtarief van € 170,00, te vermeerderen met 5% kantoorkosten, exclusief btw.

In geval van procedures is soms griffierecht verschuldigd. Indien derden moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een deurwaarder, accountant of een makelaar, worden die kosten aan u doorberekend. Ook de kosten van uittreksels die nodig zijn worden aan u doorberekend.

Afwijkende afspraken zijn mogelijk. Matiging van het basisuurtarief is bijvoorbeeld bespreekbaar in geval van een gering (financieel) belang of een geringe draagkracht van de cliënt.

Alle (declaratie)afspraken worden d.m.v. een opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegd.

Ons aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.

Particulieren en in sommige gevallen ook ondernemingen kunnen –onder bepaalde voorwaarden- in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de overheid. Dat is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt/aanvrager. U kunt daarvoor de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen (http://www.rvr.org/). Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, wordt de advocaat aan u toegevoegd. Advocatenkantoor Schrik behandelt ook zaken op basis van een toevoeging. De RvR bepaalt de hoogte van de door de cliënt te betalen eigen bijdrage.
Home   |   Wie zijn wij?   |   Rechtsgebieden   |   Tarieven   |   Contact
Copyright 2011 by advocatenkantoorschrik.nl