donderdag 13 december 2018

Over advocatenkantoor SchrikAdvocatenkantoor Schrik is opgericht in januari 1983. Het kantoor is gevestigd te Putten aan de Calcariaweg 45. Wij staan een persoonlijke benadering voor en verlenen u juridische bijstand, zowel in als buiten rechte. Ook kunt u bij ons terecht voor het opstellen van contracten en advisering op juridisch gebied.
Minimaliseren
Rechtsgebieden
Advocatenkantoor Schrik houdt zich bezig met de algemene rechtspraktijk. Wij zijn vrijwel op ieder rechtsgebied thuis.

In het bijzonder kunt u bij advocatenkantoor Schrik terecht voor:
  • Aansprakelijkheidsrecht (overeenkomstenrecht/onrechtmatige daad)
  • Arbeidsrecht
  • Burenrecht
  • Familierecht
  • Huurrecht, zowel bedrijfs- als woonruimte.
  • Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht.


Het komt regelmatig voor, dat bedrijven, instellingen of personen schade lijden bijvoorbeeld als gevolg van een ondeugdelijk functionerend apparaat, een verkeerongeval, een beroepsfout van een adviseur, een bedrijfsongeval, het niet nakomen van verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst door een wederpartij, enz. Wij beoordelen voor u of de door u geleden schade kan worden verhaald op de veroorzaker van de schade dan wel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van de schade of uw eigen verzekeringsmaatschappij. Wij zullen uw schade verhalen op de aansprakelijke persoon of personen, zo nodig door middel van een procedure.

Arbeidsrecht.


Ons kantoor staat zowel werkgevers als werknemers bij. Wij houden ons onder meer bezig met ontslagzaken, loonvorderingen, overtreding van concurrentiebedingen en het matigen of het teniet doen daarvan. Ook wordt aandacht besteed aan de sociaal verzekeringsrechtelijke aspecten, d.w.z. of u wel of niet in aanmerking komt voor een uitkering. Tenslotte houden wij ons bezig met het opstellen van arbeidsovereenkomsten en reglementen, alles in de meest ruime zin des woords.

Burenrecht.


Advocatenkantoor Schrik beschikt over ruime ervaring om u bij te staan in conflicten met uw buren. Het gaat daarbij veelal om conflicten over grenzen, hoge bomen (licht), uitzicht, afwatering, onnodige hinder (stank/geluid), enz.

Familierecht.


Advocatenkantoor Schrik heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van het personen- en familierecht. Het gaat om echtscheidingsprocedures (eenzijdig en gemeenschappelijk verzoek), procedures over het ouderlijk gezag over kinderen, omgangsregelingen, (wijziging van) kinder- en partneralimentatie, boedelscheidingen, adopties, enz.

Ook houdt ons kantoor zich bezig met echtscheidingsbemiddeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele en onderbewindstelling.

Huurrecht.


Advocatenkantoor Schrik is deskundig op het gebied van het huurrecht, zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Het gaat daarbij om het incasseren van achterstallige huurpenningen, al dan niet in combinatie met een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming, huuropzegging, bijvoorbeeld wegens dringend eigen gebruik, geschillen over de onderhoudstoestand van het gehuurde, herstel van gebreken, enz.

Ondernemingsrecht.


Advocatenkantoor Schrik kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van contracten en leveringsvoorwaarden, incasso van openstaande facturen/vorderingen, problemen met werknemers, advisering over rechtsvormen en aansprakelijkheden. Ons kantoor richt zich hierbij op het midden en kleinbedrijf.


Home   |   Wie zijn wij?   |   Rechtsgebieden   |   Tarieven   |   Contact
Copyright 2011 by advocatenkantoorschrik.nl